PARTICIPANT

Karina Kurdiantono

SMP Nasional Karangturi

DESCRIPTION

  1. Amarga pandemi COVID-19, para siswa sekolah kepeksa nindakake kegiyatan pasinaon daring saking griya. Kalebet kula ingkang dados siswa SMP Karangturi, Semarang, ingkang kedah numuti pasinaon daring. Nanging wonten awratipun inggih menika nindakaken pasinaon daring, salah setunggalipun inggih menika pemadaman listrik nalika sinau saking griya, kados ingkang kula alami ing tanggal 29 Juni 2020 ingkang rumiyin.  Minangka solusi masalah kasebat,  kula numuti pasinaon daring saking kantor ibu kula, supados kula tetep saged sinau, amargi sinau menika bab ingkang wigatos sanget kangge nggayuh gegayuhan kula. (Pandemi COVID-19 menyebabkan para siswa melaksanakan kegiatan belajar dari rumah. Termasuk saya yang menjadi siswa SMP Karangturi, Semarang, yang harus mengikuti pembelajaran Namun pembelajaran daring memang sedikit berat dan terdapat kesulitan tersendiri, salah satunya adalah masalah pemadaman listrik saat belajar dari rumah, seperti yang saya alami pada tanggal 29 Juni 2020 lalu. Untuk solusinya, saya mengikuti pembelajaran daring dari kantor ibu saya, supaya saya tetap bisa mengikuti pembelajaran, karena belajar adalah hal yang sangat penting untuk meraih cita-cita saya. )

PHOTO

VIDEO

POSTER